Tour du lịch

Tour Úc 5N4Đ – Sydney

 • Di chuyển bẳng Máy bay
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: 04/06,18/06,09/07,23/07,13/08,27/08,10/09,24/09,08/10,22/10
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
27,790,000đ

Tour Trung Quốc 5N4Đ: Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn

 • Di chuyển bẳng Máy bay
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: Chưa có lịch
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
17,000,000đ

Tour Trung Quốc: Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn

 • Di chuyển bẳng Máy bay
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: 08/06,11/07
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
19,000,000đ

Tour Nhật Bản: Odaiba – Núi Phú Sỹ – Tokyo

 • Di chuyển bẳng Máy bay
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: 14/06
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 4 Ngày 4 Đêm
24,500,000đ

Tour Hàn Quốc: Seoul – Nami – Everland

 • Di chuyển bẳng Máy bay
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: Chưa có lịch
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 4 Ngày 4 Đêm
17,000,000đ

Tour Hongkong

 • Di chuyển bẳng Máy bay
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: 10/06
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 4 ngày 3 đêm
16,500,000đ

Tour Bali – Indonesia

 • Di chuyển bẳng Máy bay
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: Chưa có lịch
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 4 ngày 3 đêm
12,500,000đ

Tour Singapore – Malaysia

 • Di chuyển bẳng Máy bay
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: Chưa có lịch
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
8,000,000đ

Tour Hà Nội – Hà Giang – Sông Nho Quế

 • Di chuyển bẳng Máy bay
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: Chưa có lịch
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 4 ngày 3 đêm
7,700,000đ

Tour Côn Đảo

 • Di chuyển bẳng Ô tô
 • Di chuyển bẳng Máy bay
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: Chưa có lịch
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
7,600,000đ

Tour Đà Nẵng

 • Di chuyển bẳng Ô tô
 • Di chuyển bẳng Máy bay
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: Chưa có lịch
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
5,600,000đ

Tour Miền Tây: Đồng Tháp – Châu Đốc – Hà Tiên – Cà Mau

 • Di chuyển bẳng Ô tô
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: Chưa có lịch
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
4,700,000đ

Tour Đồng Tháp: Tràm Chim – Gáo Giồng

 • Di chuyển bẳng Ô tô
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: Chưa có lịch
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
2,700,000đ

Tour Châu Đốc: Miếu Bà – Trà Sư – Núi Cấm

 • Di chuyển bẳng Ô tô
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: Chưa có lịch
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
2,500,000đ

Tour Miền Tây 3N2Đ: Mỹ Tho – Bến Tre – Cần Thơ

 • Di chuyển bẳng Ô tô
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: Chưa có lịch
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
3,500,000đ

Tour Miền Tây 8 Tỉnh – Cà Mau

 • Di chuyển bẳng Ô tô
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: Chưa có lịch
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 4 ngày 3 đêm
4,500,000đ

Tour Miền Tây 6 Tỉnh – Cà Mau

 • Di chuyển bẳng Ô tô
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: Chưa có lịch
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
3,400,000đ

Tour Miền Tây: Mỹ Tho – Bến Tre – Cần Thơ

 • Di chuyển bẳng Ô tô
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: Chưa có lịch
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
2,100,000đ

Tour Miền Tây: Mỹ Tho – Bến Tre

 • Di chuyển bẳng Ô tô
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: Chưa có lịch
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 1 Ngày
1,000,000đ

Tour Củ Chi

 • Di chuyển bẳng Ô tô
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: Chưa có lịch
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 1 Ngày
900,000đ

Tour Tà Đùng – Buôn Mê Thuột

 • Di chuyển bẳng Ô tô
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: Chưa có lịch
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
3,200,000đ

Tour Phú Yên – Hòn Nưa

 • Di chuyển bẳng Ô tô
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: Chưa có lịch
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 3 Ngày 3 Đêm
3,300,000đ

Tour Nha Trang – Vịnh San Hô

 • Di chuyển bẳng Ô tô
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: Chưa có lịch
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 3 Ngày 3 Đêm
3,000,000đ

Tour Ninh Chữ – Vĩnh Hy – Hang Rái

 • Di chuyển bẳng Ô tô
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: Chưa có lịch
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 2 Ngày 2 Đêm
2,400,000đ
Zalo
Facebook
Hotline: 028 3535 8333