Úc

ÚC (SYDNEY MONO – BLUE MOUNTAINS – SYDNEY ZOO – FREE DAY) 5N4D

 • Di chuyển bẳng Ô tô
 • Di chuyển bẳng Máy bay
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: 10/05,24/05,07/06,14/06,12/07,26/07,09/08,30/08,13/09,20/09
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 5N4Đ
28,880,000đ

ÚC (SYDNEY – SYDNEY ZOO – WATSON BAY – MELBOURNE – FREEDAY MELBOURNE 6N5D) – Khách sạn tiêu chuẩn 3*

 • Di chuyển bẳng Ô tô
 • Di chuyển bẳng Máy bay
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: 10/05,24/05,07/06,21/06,17/07,30/08,09/08,13/09,26/09,26/04
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 6N5Đ
44,880,000đ

ÚC (SYDNEY – BLUE MOUNTAINS – SYDNEY ZOO MELBOURNE – BALLARAT 6N5D) – Khách sản tiêu chuẩn 3*

 • Di chuyển bẳng Ô tô
 • Di chuyển bẳng Máy bay
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: 26/05,09/06,23/06,14/07,28/07,11/08,01/09,06/10,20/10
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 6N5Đ
41,880,000đ

ÚC ( MELBOURNE – SYDNEY 7N6Đ)

 • Di chuyển bẳng Ô tô
 • Di chuyển bẳng Máy bay
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: Chưa có lịch
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm
56,880,000đ

ÚC (SYDNEY MONO 5N4Đ)

 • Di chuyển bẳng Ô tô
 • Di chuyển bẳng Máy bay
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: Chưa có lịch
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐIÊM
28,880,000đ

ÚC (SYDNEY – MANLY BEACH – SYDNEY ZOO MELBOURNE – BALLARAT 6N5D)

 • Di chuyển bẳng Ô tô
 • Di chuyển bẳng Máy bay
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: Chưa có lịch
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Tour Úc – Melbourne – Đảo Philip – Sydney – Blue Mountain

 • Di chuyển bẳng Máy bay
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: Chưa có lịch
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 7 ngày 6 đêm
52,999,000đ

Tour Úc – Melbourne – Mount Buller Sydney – Blue Mountain

 • Di chuyển bẳng Máy bay
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: Chưa có lịch
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 7 ngày 6 đêm
52,999,000đ

Tour Úc – Melbourne – Ballarat – Sydney – Blue Mountain

 • Di chuyển bẳng Máy bay
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: Chưa có lịch
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm
52,999,000đ
Zalo
Facebook
Hotline: 028 3535 8333 - 1900 9054