Search

TRUNG QUỐC (VIETJET – THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU – GẤU TRÚC – LẠC SƠN) – 6 NGÀY 5 ĐÊM

 • Di chuyển bẳng Ô tô
 • Di chuyển bẳng Máy bay
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: 25/06,09/07,23/07,06/08,20/08,31/08,03/09,17/09,01/10,15/10
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 6N5Đ
16,990,000đ

TRUNG QUỐC (LỆ GIANG – SHANGRILA – CHAPTER RUILI AIRLINES) – 5 NGAY 4 ĐÊM

 • Di chuyển bẳng Ô tô
 • Di chuyển bẳng Máy bay
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: 18/06,25/06,02/07,09/07,16/07,23/07,30/07
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 5N4Đ
18,490,000đ

TRUNG QUỐC (LỆ GIANG – SHANGRILA – CHAPTER RUILI AIRLINES) – 6 NGAY 5 ĐÊM

 • Di chuyển bẳng Ô tô
 • Di chuyển bẳng Máy bay
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: 04/07,06/07,11/07,13/07,18/07,20/07,25/07,27/07,20/06,22/06
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 6N5Đ
19,990,000đ

TRUNG QUỐC (LỆ GIANG – SHANGRILA – CHAPTER VIETJET) – 6 NGÀY 5 ĐẾM

 • Di chuyển bẳng Ô tô
 • Di chuyển bẳng Máy bay
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: Chưa có lịch
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 6N5Đ
16,990,000đ

TRUNG QUỐC ( CÔN MINH – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG – SHANGRILA) – 6 NGÀY 5 ĐÊM

 • Di chuyển bẳng Ô tô
 • Di chuyển bẳng Máy bay
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: 04/07,13/07,18/07,20/07,25/07,01/08,10/08,15/08,24/08,31/08
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 6N5Đ
22,990,000đ

TRUNG QUỐC (TÂN CƯƠNG) – 8 NGÀY 7 ĐÊM

 • Di chuyển bẳng Ô tô
 • Di chuyển bẳng Máy bay
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: 28/08,17/09
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 8N7Đ
47,990,000đ

TRUNG QUỐC (THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU – BẮC KINH 6N6Đ)

 • Di chuyển bẳng Ô tô
 • Di chuyển bẳng Máy bay
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: 19/07,09/08,23/08
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 6N6Đ
24,880,000đ

TRUNG QUỐC ( PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – TRƯƠNG GIA GIỚI 5N4Đ)

 • Di chuyển bẳng Ô tô
 • Di chuyển bẳng Máy bay
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: Chưa có lịch
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 5N4Đ
12,950,000đ

TRUNG QUỐC ( PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – TRƯƠNG GIA GIỚI 6N5Đ)

 • Di chuyển bẳng Ô tô
 • Di chuyển bẳng Máy bay
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: Chưa có lịch
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 6N5Đ
13,950,000đ

TRUNG QUỐC (TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯƠNG HOÀNG CỔ TRẤN 5N4Đ)

 • Di chuyển bẳng Ô tô
 • Di chuyển bẳng Máy bay
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: Chưa có lịch
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
12,990,000đ

TRUNG QUỐC (Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn 6N5Đ)

 • Di chuyển bẳng Ô tô
 • Di chuyển bẳng Máy bay
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: Chưa có lịch
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 6 NGÀY 5 ĐÊM
13,990,000đ

HONGKONG – TRUNG QUỐC (THẨM QUYẾN – QUẢNG CHÂU 5N4Đ)

 • Di chuyển bẳng Ô tô
 • Di chuyển bẳng Máy bay
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: Chưa có lịch
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
16,990,000đ

TRUNG QUỐC (THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU – BẮC KINH 7N7Đ)

 • Di chuyển bẳng Ô tô
 • Di chuyển bẳng Máy bay
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: Chưa có lịch
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 7 Ngày 7 Đêm
21,690,000đ

TRUNG QUỐC (CÔN MINH – ĐẠI LÝ – SHANGRILA – LỆ GIANG 8N7Đ)

 • Di chuyển bẳng Ô tô
 • Di chuyển bẳng Máy bay
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: Chưa có lịch
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 8NGÀY 7 ĐÊM
17,990,000đ

TRUNG QUỐC (THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU 6N5Đ)

 • Di chuyển bẳng Ô tô
 • Di chuyển bẳng Máy bay
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: Chưa có lịch
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 6 NGÀY 5 ĐÊM
17,380,000đ
Zalo
Facebook
Hotline: 028 3535 8333 - 1900 9054